విజ్ఞప్తి :

ఈ సైట్ లో త్వరలో అన్ని రకాల తెలుగు కథలు, తెలుగు సాహిత్యం మీకు అందుభాటు లోకి తీసుకు రావడం జరుగుతుంది. ఈ సైట్ పై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు సూచనలు మాకు తేలియజేయండి.

Read more

Chat Box

Komento Comments

vijay posted a comment in Aaru Saara Kathalu by Raavi Sastry
రావి శాస్త్రి గారి ఆరు సారా కధల్లో …. ~ ...
vijay posted a comment in Aaru Saara Kathalu by Raavi Sastry
రా.వి.శాస్త్రి గారి ‘ఆరు సారా కథల’ను ఇ...
Patamata Rajesh Babu posted a comment in Kasirameswara Majilila Kathalu
invalid link
Patamata Rajesh Babu posted a comment in Chandamama Kathalu
invalid link
vijay posted a comment in Maa Pasalapudi Kathalu by Vamsi
మా వంశీ “మా పసలపూడి కథలు” రచన : లక్ష్...