విజ్ఞప్తి :

ఈ సైట్ లో త్వరలో అన్ని రకాల తెలుగు కథలు, తెలుగు సాహిత్యం మీకు అందుభాటు లోకి తీసుకు రావడం జరుగుతుంది. ఈ సైట్ పై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయలు సూచనలు మాకు తేలియజేయండి.

Read more

Chat Box

Latest Comments

manibsm8 posted a comment in ChirtaGruham - Mahamaaya -03
Thank you for posting the Books, Please provide Part 2
manibsm8 posted a comment in Aarthanaadam - Mahamaaya -11 by Kanakamedala
Please Provide Part 2
n s v subrahmanyam posted a comment in Kalakanidi by Puranam Subrahmanya Sarma
manchi books chaduvutunnamu thanks